Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil eller grafisk identitet är hur företag konsekvent presenterar sig mot omvärlden i färg, form, text, logotyp, bilder, tonalitet för både webb och print.

Professionella företag har en grafisk profil
Vi möter fler och fler visuella intryck, vi ska synas tillsammans med mängder av företag. Det är då viktigt hur företaget presenterar sig både i tryck och på webben, vad företaget ger för intryck och avtryck.

Om du har en grafisk profil
– har du större chans att bli ihågkommen för att du är konsekvent i din marknadsföring
– uppfattas du som seriös och trovärdig
– känner du dig mer säker när du har koll på allt som rör din grafiska profil
– förmedlar du en professionell anda till anställda och kunder.

Är du intresserad?
Hör av dig till oss! Vi hittar tillsammans den röda tråden som ska leda till ökad igenkänning och större chans att på sikt nå framgång.

pantone2
En väl förankrad grafisk profil ger ett seriöst intryck.