Nyttan med att ha en mobilvänlig hemsida

Hur stor roll spelar det egentligen om man har en mobilvänlig hemsida eller inte?
Vad kan jag förvänta mig för resultat av att byta till en mobilvänlig hemsida?
I detta inlägget tänkte jag kortfattat bjuda på ett verkligt utfall från hemsida som vi konverterade till mobilvänlig design under hösten 2015.

Nedan visas ett utkast från statistikverktyget Google Analytics som är det mest använda verktyget för att mäta statistik på hemsidor.

Först några begrepp och vad de innebär:
Enhetskategori: vilken typ av enhet som besökaren använt för att surfa in på sidan.

Avvisningsfrekvens: 
anger hur många procent som kommer till en sida på din webbplats men som inte klickar sig vidare utan tar sig därifrån direkt. Indikerar att besökaren inte fann det hen sökte på sidan eller att sidan var svårnavigerad, dvs sidan gav inte förväntad användarupplevelse. En hög avvisningsfrekvens är oftast dålig och lägre är bättre.

Sidor/session: hur många sidor på webbplatsen som besöktes av varje besökare i snitt. Normalt brukar ett högre tal indikera att besökaren tycker sidan är bra och värd att navigera vidare på.

Genomsnittlig sessionslängd: anger hur länge varje besökare i snitt varit på din webbplats och längre tid är bättre än kort tid oftast.

Konvertering: är det som man vill att besökaren ska göra på hemsidan, vissa siter har mer konkreta konverteringar än andra. I tex en webbshop är en order en konvertering på en annan site kan en skickad kontaktförfrågan vara en konvertering på vissas siter kan en konvertering vara mer diffus. När besökarens mål och siteägarens mål möts i åtgärder från besökare som leder till att dessa gör det som är själva idén med siten uppstår en konvertering.

nyttan-med-mobil
Vi har här jämfört perioden 1/9 – 31/12 2015 med samma period 2014. Resultatet är slående, framförallt bland mobilanvändare men även bland vanliga datoranvändare och besökare med surfplattor.
Avvisningsfrekvensen har sjunkit från 56,55%  till 37,42% totalt och från 68,41% till 43,39% bland mobilanvändare, i praktiken innebär det att en tredjedel av de användare som förut vände i dörren nu faktiskt kommer in på webbplatsen och tycker den är värd att surfa runt på! Man ska alltså inte bara stirra sig blind på totala besökarsiffor utan i första se till att ta hand om de som kommer in på sidan och se till att de i möjligaste mån konverterar.
Siffrorna på visade sidor och tid per besökare visar på ungefär samma förbättring och att mobilanvändarna är de som inte oväntat gillar förändringen allra mest.

Förändringen gav också en stor ökning i konverteringar  på sidan och är ju det som slutändan allt handlar om!

Hur många använder egentligen mobila enheter?
Nedan kan vi se hur andelen av besökarna är fördelade på olika enheter. Den aktuella sidan är riktad mot i första hand företagskunder vilket gör att andelen datorer/desktop är något större än på sidor som riktar sig mot privatpersoner. Ändå har andelen mobilanvändare ökat och utgör under 2015 37,39% medans övriga enheter minskar. På siter som vänder sig mot privatpersoner är det inte ovanligt att mobilenheterna är störst och utgör över 50% av besökarna, trenden är också att både datorer och surfplattor tappar.

nyttan-med-mobil2

Vi ska heller inte glömma att allt det här är saker som helt säkert påverkar dina placeringar på Google negativt om du inte åtgärdar din hemsida och ser till att den är mobilvänlig. Google värderar användarvänliga sidor över sidor som ger en dålig användarupplevelse, så har du inte en mobilvänlig hemsida är det hög tid att åtgärda det!